Tin Việt Nam ngày 17/5: Giá xăng được dự báo tiếp tục tăng, dự thảo 9 lĩnh vực quan chức Bộ Tài chính không được làm sau khi thôi chức