Tin Việt Nam ngày 18/6: 9 tiếp viên hàng không Việt bị xét hỏi ở Úc, người dân Hải Phòng lội nước về nhà dù trời không mưa