Tin Việt Nam ngày 19/4: Sài Gòn thiếu hơn 15,200 tỉ đồng chi phòng dịch, ngân hàng ở Đà Nẵng thu xe buýt để siết nợ