Tin Việt Nam ngày 2/3: Đã có khoảng 200 người Việt được hỗ trợ di tản khỏi vùng chiến sự Ukraine, giá vàng tăng vọt