Tin Việt Nam ngày 2/7: Bộ Ngoại giao xác nhận thông tin 2 người Việt bị bắt ở Tây Ban Nha, bão CHABA liên tục tăng cấp