Tin Việt Nam ngày 25/5: Vỡ đập chứa nước sân golf Tam Đảo ở Vĩnh Phúc, Tân Hoàng Minh nộp gần 300 tỷ đồng