Tin Việt Nam ngày 26/6: Người dân Sài Gòn không chích vaccine COVID-19 liều 3, 4 phải ký cam kết, Vietjet mở 7 đường bay quốc tế mới