Trung Quốc: Hơn 100 sông tràn bờ, hàng ngàn người phải di tản vì lũ lụt