Tin Việt Nam ngày 27/4: Phục hồi tuyến đường sắt răng cưa leo núi Đà Lạt, dừng hoạt động dự án Cụm nhà máy xe hơi Vinaxuki ngàn tỷ