Tin Việt Nam ngày 4/5: Du khách nội địa, quốc tế cùng tăng mạnh, Toyota thu hồi gần 200 chiếc Raize