Tin Việt Nam ngày 5/7: Ngân sách tăng thu hơn 9,000 tỷ đồng nhờ giá xăng, dầu tăng mạnh; Trung Quốc lại dừng thông quan cửa khẩu Kim Thành