Tin Việt Nam ngày 9/5: Tiêu thụ nông sản dự báo gặp khó, giá rớt thảm; Xuất cảng phân bón tăng mạnh, giá nội địa vẫn cao