Lương CEO tăng vọt: Các giám đốc điều hành có thu nhập cao gấp 200 lần nhân viên thông thường vào năm 2023