Tình yêu, lúc ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, mùa xuân dâng trào trong những bức họa Flora của Rembrandt