TNS Joe Manchin cho biết đang xem xét ‘một cách nghiêm túc’ việc rời khỏi Đảng Dân Chủ