TNS Joni Ernst: Hoa Kỳ đã tài trợ hàng tỷ dollar cho các thí nghiệm trên mèo ở Nga và nghiên cứu của phòng thí nghiệm Vũ Hán ở Trung Quốc