TNS kêu gọi chính phủ TT Biden công nhận miễn dịch tự nhiên