Các tuyên bố chính sách tháng Hai của Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang (FERC) về các dự án khí đốt tự nhiên giữa các tiểu bang đã thu hút sự phản đối mạnh mẽ từ Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) cùng hai ủy viên FERC khác trong ủy ban gồm năm người đã bỏ phiếu chống lại các tuyên bố này.

Những tuyên bố nói trên, sẽ bổ sung cân nhắc về phát thải khí nhà kính và các tác động môi trường, bao gồm cả “các cộng đồng công bằng môi trường,” để FERC có thể phê chuẩn cơ sở hạ tầng khí tự nhiên. Đó là chủ đề của phiên điều trần hôm 03/03 của Ủy ban Thượng viện về Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên (ENR).

Mặc dù FERC trước đây đã xác định nhu cầu của dự án trên cơ sở các hợp đồng vận chuyển khí từ một đường ống tiềm năng, nhưng tuyên bố chính sách mới thứ nhất bổ sung các yếu tố để đánh giá về “nhu cầu”. Tuyên bố này cũng yêu cầu FERC xem xét các tác động của môi trường, tác động của chủ sở hữu đất, và tác động đối với “các cộng đồng công bằng môi trường,” cùng các yếu tố khác.

Tuyên bố thứ hai giả định rằng một dự án thải ra tương đương 100,000 tấn carbon dioxide (CO2) có tác động đáng kể đến biến đổi khí hậu, có nghĩa là dự án này phải trải qua đánh giá môi trường sâu rộng hơn.

Ông Manchin, người giữ chức chủ tịch ENR, đã làm chứng rằng “hành động gần đây của các ủy viên Đảng Dân Chủ … đã đặt các cân nhắc về môi trường lên trên độ tin cậy, an ninh, và độc lập về năng lượng của Hoa Kỳ.”

Ông Manchin nói rằng: “Việc từ chối hoặc dựng lên các rào cản đối với các dự án khí đốt tự nhiên và những lợi ích mà chúng mang lại, trong lúc ông Putin đang sử dụng tích cực và hiệu quả nguồn năng lượng như một vũ khí kinh tế và chính trị chống lại các đồng minh của chúng ta, là không thể chấp nhận được.”

Thành viên ENR cao cấp John Barrasso (Cộng Hòa-Wyoming) cho biết các chính sách mới này sẽ “khiến cho gần như không thể xây dựng bất kỳ cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên mới nào hoặc nâng cấp các cơ sở hiện có của chúng ta ở Hoa Kỳ,” lưu ý rằng những tuyên bố đã được ban hành thông qua một “cuộc bỏ phiếu thuần túy theo quan điểm đảng phái” gây chia rẽ giữa các ủy viên của FERC.

Các ủy viên FERC đã bỏ phiếu ủng hộ các tuyên bố này cho biết họ có ý định đưa FERC phù hợp với các phán quyết của tòa án về Đạo luật Khí đốt Tự nhiên (NGA) và Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (NEPA).

Chủ tịch FERC Richard Glick, người đã ủng hộ các tuyên bố trên, đã đề cập đến ba phán quyết gần đây của Tòa án Phúc thẩm Khu vực Hoa Thịnh Đốn trong các vụ kiện của Sabal Trail, Birckhead, và Vecinos, nói rằng các án lệ này xác nhận rằng FERC bắt buộc phải cân nhắc về phát thải khí nhà kính.

Ông Glick nói rằng, “Để các quan chức nhánh hành pháp chịu trách nhiệm quyết định án lệ nào nên tuân theo và án lệ nào nên bỏ qua sẽ chính xác là một sự chiêu mời đối với loại quyền hạn hành pháp không được kiểm soát mà các đồng sự của tôi phản đối một cách chính đáng.”

Ngược lại, Ủy viên FERC Mark Christie, người đã bỏ phiếu chống lại các tuyên bố trên, cho biết các tuyên bố mới của FERC nắm lấy quyền hạn mà đáng ra cuối cùng nên thuộc về Quốc hội.

Ông Christie nói rằng: “Trong nền dân chủ của chúng ta, chỉ có quý vị — các nhà lập pháp do người dân bầu ra — mới có quyền quyết định các câu hỏi chính sách lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu người Mỹ, chứ không phải một cơ quan hành chính không được bầu chọn.”

Ủy viên Anne Clements của FERC, người đã bỏ phiếu ủng hộ các tuyên bố chính sách này, đã làm chứng rằng FERC “sẽ không thể biện minh được” nếu đánh giá nhu cầu chỉ dựa trên sự tồn tại của các hợp đồng dành cho khách hàng tiềm năng của đường ống dẫn khí.

Tuy nhiên, Ủy viên FERC James Danly, một người phản đối các tuyên bố này, cho biết cách tiếp cận mới đối với nhu cầu dự án đã tạo ra sự không chắc chắn, khi mô tả cách tiếp cận này là “một bài kiểm tra cân bằng đa yếu tố mơ hồ, trong đó họ sẽ đưa ra phán đoán của mình thay cho thị trường để xác định xem một dự án có ‘cần thiết’ hay không.”

Ông Danly cũng đã bác bỏ lập luận này rằng các phán quyết gần đây của tòa án liên bang đòi hỏi các tuyên bố chính sách mới này.

Ông khẳng định rằng, “Phán quyết về vụ kiện của Sabal Trail có phạm vi áp dụng hạn hẹp và không thể được mô tả một cách đáng tin cậy là đòi hỏi sự khẳng định quyền tài phán chưa từng có của FERC đối với toàn bộ lượng khí thải của ngành khí tự nhiên — từ sản xuất ở thượng nguồn cho đến người tiêu dùng sử dụng ở hạ nguồn.”

Ông Nathan Worcester là một phóng viên về môi trường tại The Epoch Times.

Thanh Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn