TNS McConnell từ chối đáp lại lời chỉ trích bà Elaine Chao của cựu TT Trump