TNS Rubio giới thiệu dự luật buộc các nhà vận động hành lang phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và ĐCSTQ

Thượng nghị sĩ Marco Rubio cho biết, “Việc vận động hành lang cho cả cơ sở công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc lẫn của Mỹ có nguy cơ dẫn đến xung đột lợi ích đáng kể.”