Các khoản đầu tư vào Vành đai và Con đường ở Tây bán cầu đã giúp Trung Quốc bám rễ sâu vào sân sau của Hoa Kỳ

25 trong số 31 quốc gia ở châu Mỹ đã thực hiện các giao dịch hoặc chấp nhận sự trợ giúp từ các công ty và nhà đầu tư được Đảng Cộng Sản Trung Quốc hậu thuẫn.