TNS Scott đặt câu hỏi về phản ứng của Hoa Kỳ trước việc Trung Quốc không tuân thủ thỏa thuận thương mại