Tổ tiên cứu người trong nguy nan, tích lại phúc đức cho con cháu