Tòa án liên bang dỡ bỏ một phần lệnh cấm đối với lệnh bắt buộc chích ngừa cho các nhà thầu Mỹ