Tòa án Tối cao Colorado loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang

Sau diễn biến này, vụ việc sẽ được đệ trình lên cho Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ quyết định.