‘Cuộc khủng hoảng cấp độ hạt nhân’: Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa Colorado nói về phán quyết của Tòa án Tối cao tiểu bang

Ông Dave Williams, người đứng đầu Đảng Cộng Hòa Colorado cho biết Đảng này sẽ nộp đơn kháng cáo lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.