Tòa Bạch Ốc cho biết các vật thể bí ẩn ‘có thể’ là thiết bị bay tư nhân không liên quan đến gián điệp