Tòa Bạch Ốc dự đoán về ‘một mùa đông đầy bệnh nặng và tử vong’