Tòa Bạch Ốc không phủ nhận việc TT Biden để lại thư thoại về câu chuyện Trung Quốc cho con trai