Tòa Bạch Ốc lên án Trung Quốc sau lệnh cấm Micron nhưng vẫn duy trì đường dây liên lạc cởi mở