Trung Quốc cấm các dự án quan trọng mua sản phẩm của nhà sản xuất vi mạch bán dẫn Hoa Kỳ Micron