Tòa Bạch Ốc: Nga sử dụng hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn ở Ukraine

Moscow đã phóng hỏa tiễn vào khu vực Zaporizhzhia, một khu vực quan trọng đối với cả lực lượng chiếm đóng và phòng thủ.