Tòa Bạch Ốc: ‘Những khác biệt sâu sắc’ trong các cuộc thảo luận về hạn mức nợ của Hoa Kỳ ‘không tạo ra báo động nào’ tại Hội nghị thượng đỉnh G-7

Tham vụ báo chí cảnh báo ‘sự mạo hiểm là không thể cao hơn’ khi rủi ro vỡ nợ treo lơ lửng