Tòa Bạch Ốc: TT Biden gặp ông Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima