Tòa Bạch Ốc phản hồi lời kêu gọi ban bố tình trạng khẩn cấp do virus RSV gia tăng