Ông Schumer nói việc ‘đồng ý’ bỏ phiếu chấm dứt tình trạng khẩn cấp COVID là sai lầm