Tòa Bạch Ốc phát tín hiệu thúc đẩy các biện pháp Thỏa thuận Mới Xanh thông qua thủ tục “điều chỉnh ngân sách”