Chính phủ ông Biden/bà Harris đang cố gắng buộc các công ty, nhà quản lý quỹ hưu trí và quỹ đầu tư phải giải trình và công bố các rủi ro liên quan đến khí hậu trong các đợt chào bán cổ phiếu, báo cáo hàng năm và các tài liệu công khai khác của họ.

Theo chính phủ ông Biden/bà Harris, biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng nhất mà các doanh nghiệp và các quỹ nên xem xét từ góc độ tài chính. Đối với Tổng thống (TT) Biden/Phó TT Harris, bất kỳ nhân viên công ty, thành viên hội đồng quản trị và người quản lý quỹ hoặc danh mục đầu tư không nhận ra đây là thực tế thì họ, hoặc là ngu ngốc hoặc là người Neanderthal phủ nhận biến đổi khí hậu, và không thể được tin cậy để đưa ra các quyết định tài chính thay mặt cho các nhà đầu tư của các công ty của họ.

rủi ro biến đổi khí hậu
Ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Dân Chủ lúc đương thời, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Kamala Harris lắng nghe ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden tại khách sạn DuPont ở Wilmington, Delaware, vào ngày 13/08/2020. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

Đầu tư vào Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), Tái thiết vĩ đại (Great Reset) và Thỏa thuận xanh mới (Green New Deal) không có gì khác hơn là chủ nghĩa xã hội được hâm nóng. Nhận thức được điều này, chính phủ cựu Tổng thống Trump đã tìm cách giảm thiểu sự can thiệp chính trị, tính đúng đắn về chính trị và ảnh hưởng của các quan chức và những người được bổ nhiệm chính trị có quan điểm xã hội chủ nghĩa hoặc theo phong trào cảnh báo khí hậu đối với hoạt động và quyết định đầu tư của các công ty.

Ông Biden/bà Harris đang tích cực làm việc để thiết lập lại mối quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp bằng cách yêu cầu mọi quyết định kinh doanh của những người điều hành công ty và các nhà quản lý quỹ phải tuân theo quan điểm của các khu vực bầu cử cấp tiến của họ về biến đổi khí hậu, quản trị doanh nghiệp và tính bền vững.

Ví dụ như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm về Khí hậu và ESG gồm 22 thành viên để thực thi các mục tiêu công bằng xã hội và biến đổi khí hậu được chính phủ ưu tiên.

Đồng thời, SEC đã kêu gọi lấy ý kiến ​​công chúng cho một quy tắc yêu cầu các tập đoàn đại chúng (có cổ phiếu giao dịch công khai), công ty quản lý đầu tư và quỹ tương hỗ tuân theo quy định của họ là phải công bố những rủi ro và cơ hội liên quan đến biến đổi khí hậu mà họ có thể gặp.

Không phải là SEC, hay các cơ quan quản lý khác, các chính trị gia hoặc bản thân các bên liên quan được chỉ định, bao gồm cả các nhà hoạt động khí hậu, không tham gia trực tiếp vào công việc kinh doanh, mà là những người điều hành và người quản lý của chính công ty và quỹ biết rõ nhất các yếu tố có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thành công hay thất bại của các công ty đại chúng, công ty quản lý đầu tư và quỹ tương hỗ.

Các tác động của biến đổi khí hậu trong 20, 50 và 100 năm tới là chưa biết và thực sự là không thể biết được. Các mô hình máy điện toán đã liên tục phóng đại nhiệt độ trong quá khứ và hiện tại, phép dự phóng căn bản nhất mà chúng tạo ra, và cũng liên tục xác định sai các loại điều kiện khí hậu mà Trái Đất đã phải trải qua. Bất kỳ dự đoán nào về tương lai đều chứa đầy những điều không chắc chắn và không đáng tin cậy.

Mặc dù các quyết định chính trị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh và thành công hay thất bại, các công ty và nhà quản lý quỹ không thể biết các cuộc bầu cử chính trị trong tương lai sẽ đưa đất nước theo hướng nào về các vấn đề khí hậu. Các doanh nghiệp và quỹ càng cố gắng dự đoán các quyết định chính trị, thì các dự đoán của họ dường như càng ít chính xác. Các chính sách, quy định và luật pháp do một Quốc hội và Chính phủ tổng thống áp đặt có thể bị rút lại hoặc thay đổi vào lần tiếp theo.

Các doanh nghiệp và quỹ phải hoạt động theo luật và hệ thống các quy định hiện hành trong khi dự đoán, trong chừng mực có thể, những thay đổi chính trị có khả năng ảnh hưởng đến vận may kinh doanh của họ nhất và cách tốt nhất để họ có thể tự ứng phó với những thay đổi. Họ nên báo cáo những cân nhắc như vậy một cách minh bạch.

Các công ty đại chúng được hình thành để tạo ra lợi tức cho các chủ sở hữu của họ. Theo đó, các nhà quản lý của các công ty và quỹ giao dịch đại chúng nên cố gắng tối đa hóa lợi tức cho các nhà đầu tư của họ. Các nhà quản lý quỹ hưu trí được ủy thác trách nhiệm chỉ làm điều đó, và không đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những cân nhắc phi kinh doanh với khả năng cao làm giảm lợi tức danh mục đầu tư. Yếu tố chính trị của một công ty hoặc của các nhà quản lý quỹ không nên liên quan đến các quyết định kinh doanh hoặc đầu tư, trừ khi những người quản lý tuyên bố rõ ràng trong các quy định của doanh nghiệp và công bố công khai rằng các quyết định kinh doanh và đầu tư sẽ được thúc đẩy bởi một quan điểm hoặc tập hợp những mối quan tâm chính trị.

Nếu các nhà quản lý, chính trị gia và các nhà hoạt động muốn một công ty hoặc quỹ cân nhắc đến rủi ro biến đổi khí hậu trong các quyết định kinh doanh hoặc đầu tư của họ, họ có thể mua cổ phần của công ty y hệt như các nhà đầu tư khác. Sau đó, tại các cuộc họp hội đồng quản trị hàng năm, với tư cách là người đồng sở hữu, họ có thể bày tỏ mong muốn của mình. Họ có thể cố gắng thuyết phục các nhà quản lý công ty hoặc quỹ xem xét các rủi ro về biến đổi khí hậu. Họ có thể giới thiệu các nghị quyết liên quan đến khí hậu và đưa ra các ứng cử viên cho hội đồng quản trị quan tâm đến biến đổi khí hậu, đồng thời cố gắng thuyết phục đa số chủ sở hữu cổ phiếu ủng hộ các nghị quyết và ứng cử viên này. Hàng ngàn nghị quyết liên quan đến khí hậu và các ứng cử viên tập trung vào khí hậu cho các vị trí hội đồng quản trị, đã được đưa ra trong vài thập kỷ qua. Hầu hết đều bị các cổ đông bác bỏ.

Nếu không có điều này, những người và nhà quản lý quỹ danh mục đầu tư quan tâm đến các vấn đề về khí hậu hoặc tính bền vững có thể thành lập các công ty và quỹ của riêng họ để cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp mà họ tin rằng không đủ coi trọng các mối quan tâm về khí hậu, công bằng hoặc bền vững. Hàng ngàn công ty và quỹ xanh hoặc có ý thức xã hội như vậy đã được hình thành. Điều này cho phép công chúng bày tỏ mối quan tâm đối với môi trường trực tiếp thông qua các quyết định mua hàng và đầu tư của họ.

SEC không có vai trò hợp pháp trong việc yêu cầu các doanh nghiệp tính đến rủi ro khí hậu trong các quyết định kinh doanh và đầu tư của họ.

Tuy nhiên, đối với những công ty và quỹ tuyên bố là xanh, thân thiện với khí hậu hoặc bền vững, như một chiến lược kinh doanh và một cách để thu hút các nhà đầu tư, SEC nên yêu cầu sự minh bạch. Trong các tài liệu và thông tin công bố công khai, các công ty và quỹ phải được yêu cầu trình bày cụ thể những hành vi mà họ đang thực hiện để trở thành xanh, thân thiện với khí hậu và bền vững, cũng như cách thức và tiến trình đánh giá những nỗ lực của họ.

Ngoài ra, như là một phần của chu trình công việc và nhiệm vụ công bình thường của mình, SEC nên giám sát và kiểm soát các doanh nghiệp tuyên bố áp dụng các chính sách thân thiện với khí hậu như các doanh nghiệp khác: phản hồi các khiếu nại từ các nhà đầu tư về việc các công ty không thực hiện như đã công bố và làm việc với Bộ Tư pháp để bảo đảm các nhân viên, người điều hành và nhà đầu tư của công ty không tham gia hoặc thực hiện các hành vi kinh doanh bất hợp pháp.

Biến đổi khí hậu không có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến lợi tức của đại đa số các doanh nghiệp trong tương lai gần. Các tập đoàn và nhà quản lý quỹ không đồng ý với đánh giá của tôi—những người cho rằng biến đổi khí hậu hoặc các phản ứng của chính phủ đối với mối đe dọa giả định của biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ—được tự do công bố mối quan tâm này và phản ứng của họ với các nhà đầu tư.

Thị trường luôn có phản hồi tốt hơn cho những mối quan tâm và động lực của những người tham gia so với những gì mà các chính trị gia, các nhà hoạt động thức tỉnh hoặc các quan chức hành pháp từng làm.

Tiến sĩ Sterling Burnett, là một thành viên cao cấp tại Viện Heartland, một trung tâm nghiên cứu phi đảng phái, bất vụ lợi có trụ sở chính tại Arlington Heights, Illinois.

Quan điểm trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Do Tiến sĩ Sterling Burnett thực hiện
Bình Hòa biên dịch
Tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn