Tòa Bạch Ốc tiết lộ cách thức chi trả cho chương trình xóa nợ sinh viên của ông Biden