Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cảnh báo về sự thống trị thị trường thanh toán toàn cầu của Trung Quốc