Tòa phúc thẩm lật lại bản án của bị cáo ngày 06/01, có thể ảnh hưởng đến hàng chục vụ án khác

Hàng chục vụ án ngày 06/01 có thể bị ảnh hưởng sau phán quyết của tòa án hôm thứ Sáu.