BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Phá thai, dịch vụ chuyển giới, Bí tích Thánh thể, và ‘sự biến đổi’ của các tổ chức nổi bật trong Giáo hội Công giáo