Tôn vinh điêu khắc gia Donatello, một trong những bậc thầy của nghệ thuật Phục Hưng Ý thời đầu