Tổng thống Biden bị chỉ trích vì không có lập trường cứng rắn với Chủ tịch Tập