Tổng thống Biden chuyển Tòa án Khu vực Thứ hai sang đa số Đảng Dân Chủ với xác nhận mới nhất