Tổng thống Biden đọc diễn văn trong lễ tưởng niệm 21 năm sau các vụ tấn công ngày 11/09