Tổng thống Biden nói rõ Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc tại Hội nghị G-20