Tổng thống Biden từ chối đến thăm hiện trường xảy ra vụ trật đường rầy xe lửa, ra lệnh kiểm tra từng nhà