‘Tổng thống là một tiếng nói đáng tin cậy’: Tòa Bạch Ốc cho biết không tổ chức họp báo về COVID-19 sau thông báo của CDC