Tổng thống Putin ra lệnh ngừng bắn 36 giờ nhân dịp Giáng Sinh, Ukraine từ chối